Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,7 71,0 1,4
Män 70,4 71,6 1,2
Kvinnor 69,0 70,5 1,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 7,1 -1,7
Män 8,8 7,8 -0,9
Kvinnor 8,8 6,3 -2,5
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 65,5 -0,1
Män 67,3 67,7 0,4
Kvinnor 63,9 63,3 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_019_sv.html