Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 124 4 127 3 0,1
Arbetskraft totalt 2 706 2 704 -2 -0,1
- sysselsatta 2 469 2 513 44 1,8
- arbetslösa 237 191 -46 -19,4
Ej i arbetskraften 1 418 1 423 6 0,4
Män Befolkning totalt 2 072 2 074 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 395 1 404 9 0,7
- sysselsatta 1 273 1 295 22 1,7
- arbetslösa 122 110 -12 -10,2
Ej i arbetskraften 677 670 -7 -1,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 052 2 053 1 0,0
Arbetskraft totalt 1 311 1 300 -12 -0,9
- sysselsatta 1 196 1 218 22 1,9
- arbetslösa 115 81 -34 -29,3
Ej i arbetskraften 741 753 12 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_020_sv.html