Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 706 2 704 -2 -0,1
15-64 2 636 2 629 -7 -0,3
15-24 296 297 1 0,3
25-34 584 582 -2 -0,3
35-44 610 625 15 2,5
45-54 626 612 -14 -2,3
55-64 519 513 -7 -1,3
65-74 70 75 5 6,9
Män 15-74 1 395 1 404 9 0,7
15-64 1 352 1 357 5 0,3
15-24 143 148 5 3,8
25-34 321 319 -3 -0,8
35-44 321 331 10 3,1
45-54 316 309 -7 -2,2
55-64 251 249 -1 -0,5
65-74 43 47 5 10,7
Kvinnor 15-74 1 311 1 300 -12 -0,9
15-64 1 284 1 272 -12 -0,9
15-24 153 149 -5 -2,9
25-34 263 264 1 0,3
35-44 288 293 5 1,8
45-54 310 303 -7 -2,4
55-64 269 263 -6 -2,1
65-74 27 28 0 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_022_sv.html