Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 469 2 513 44 1,8
15-64 2 400 2 439 39 1,6
15-24 234 241 7 3,0
25-34 529 541 11 2,2
35-44 575 594 19 3,4
45-54 585 585 -0 0,0
55-64 477 479 1 0,3
65-74 69 74 5 7,0
Män 15-74 1 273 1 295 22 1,7
15-64 1 231 1 248 17 1,4
15-24 113 117 4 3,6
25-34 292 296 4 1,5
35-44 304 315 11 3,7
45-54 294 293 -1 -0,5
55-64 229 228 -1 -0,3
65-74 42 46 4 9,8
Kvinnor 15-74 1 196 1 218 22 1,9
15-64 1 170 1 191 21 1,8
15-24 121 124 3 2,5
25-34 238 245 7 3,0
35-44 271 279 8 3,0
45-54 291 292 1 0,4
55-64 249 251 2 0,8
65-74 27 27 1 2,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_024_sv.html