Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 469 2 513 44 1,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 92 99 7 7,9
Jordbruk 01 66 67 2 2,6
C Tillverkning 10-33 328 314 -14 -4,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 44 0 0,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 47 -1 -1,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 42 -5 -10,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 55 -2 -3,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 103 94 -9 -8,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 33 3 10,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 22 -3 -12,9
F Byggverksamhet 41-43 188 187 -1 -0,7
Byggande av hus 41 69 70 1 1,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 103 97 -6 -5,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 281 278 -3 -0,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 46 43 -3 -7,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 93 11 14,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 153 143 -11 -7,0
H Transport och magasinering 49-53 136 140 4 2,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 84 87 3 3,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 53 1 1,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 78 95 17 22,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 109 116 7 6,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 77 5 6,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 175 181 6 3,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 67 70 3 5,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 107 113 6 5,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 63 64 1 1,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 121 8 6,9
P Utbildning 85 187 195 8 4,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 419 407 -11 -2,7
Hälso- och sjukvård 86 194 178 -16 -8,3
Vård och omsorg med boende 87 91 103 12 12,9
Öppna sociala insatser 88 133 126 -7 -5,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 66 69 3 4,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 87 91 4 4,3
X Näringsgrenen okänd 00 6 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_028_sv.html