Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1023,4 1043,7 20,3 2,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 39,1 46,0 6,9 17,7
Jordbruk 01 27,7 31,4 3,7 13,4
C Tillverkning 10-33 146,8 143,1 -3,8 -2,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,4 18,1 -1,3 -6,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,5 21,7 1,2 6,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,7 19,4 -1,3 -6,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 26,2 24,5 -1,7 -6,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 47,1 44,7 -2,4 -5,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,8 14,5 1,7 13,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,4 10,5 -0,9 -7,6
F Byggverksamhet 41-43 84,5 83,8 -0,7 -0,8
Byggande av hus 41 30,6 30,6 0,1 0,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 47,0 44,5 -2,6 -5,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,1 116,2 0,1 0,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 22,3 19,6 -2,6 -11,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,1 44,0 6,9 18,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 56,8 52,6 -4,1 -7,3
H Transport och magasinering 49-53 58,7 60,2 1,4 2,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 38,6 39,2 0,7 1,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,2 20,9 0,8 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,7 35,2 7,5 27,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 48,2 50,9 2,7 5,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,0 33,3 2,3 7,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 74,3 75,1 0,8 1,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 27,7 30,1 2,4 8,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 42,0 45,5 3,5 8,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,3 24,5 0,2 0,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,9 51,7 3,8 7,9
P Utbildning 85 70,2 72,8 2,7 3,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 167,4 159,6 -7,9 -4,7
Hälso- och sjukvård 86 78,7 69,7 -9,0 -11,4
Vård och omsorg med boende 87 36,3 42,5 6,2 17,2
Öppna sociala insatser 88 52,5 47,3 -5,1 -9,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,8 23,7 -0,1 -0,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,7 33,5 1,8 5,7
X Näringsgrenen okänd 00 2,5 2,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_029_sv.html