Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 469 2 513 44 1,8
Nyland 828 843 14 1,7
Egentliga Finland 216 219 3 1,5
Satakunta 90 93 3 3,1
Egentliga Tavastland 76 74 -2 -2,3
Birkaland 223 231 8 3,7
Päijänne-Tavastland 84 87 3 3,5
Kymmenedalen 71 68 -3 -4,0
Södra Karelen 53 55 2 3,9
Södra Savolax 57 57 -1 -0,9
Norra Savolax 103 104 1 0,8
Norra Karelen 65 67 2 2,4
Mellersta Finland 116 119 4 3,0
Södra Österbotten 84 85 1 1,3
Österbotten 80 81 1 1,1
Mellersta Österbotten 31 31 -0 -0,1
Norra Österbotten 177 180 4 2,0
Kajanaland 28 29 1 5,0
Lappland 74 77 3 3,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_031_sv.html