Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 144 2 174 30 1,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 31 31 0 0,9
Jordbruk 01 14 12 -3 -17,9
C Tillverkning 10-33 306 295 -11 -3,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 39 40 0 0,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 44 43 -0 -0,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 41 -5 -10,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 51 -2 -3,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 100 92 -7 -7,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 25 28 3 11,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 22 -3 -13,4
F Byggverksamhet 41-43 145 143 -2 -1,7
Byggande av hus 41 51 52 2 3,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 80 73 -7 -8,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 245 243 -3 -1,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 39 35 -3 -8,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 72 82 10 13,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 135 126 -9 -6,5
H Transport och magasinering 49-53 121 124 3 2,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 71 73 3 3,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 51 1 1,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 70 85 16 22,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 97 105 7 7,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 65 70 4 6,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 132 138 6 4,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 59 61 2 4,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 94 101 7 7,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 54 56 3 5,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 121 8 6,9
P Utbildning 85 182 189 7 3,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 397 384 -13 -3,3
Hälso- och sjukvård 86 180 162 -17 -9,7
Vård och omsorg med boende 87 90 102 11 12,4
Öppna sociala insatser 88 127 120 -7 -5,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 49 52 3 5,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 65 66 1 1,4
X Näringsgrenen okänd 00 5 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_034_sv.html