Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 876,2 889,4 13,2 1,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 13,4 15,6 2,2 16,8
Jordbruk 01 5,9 5,1 -0,8 -13,3
C Tillverkning 10-33 136,5 133,8 -2,7 -2,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,2 16,3 -0,9 -5,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 18,8 20,0 1,2 6,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,1 18,5 -1,6 -7,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,4 22,7 -1,7 -6,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 45,2 43,8 -1,4 -3,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,8 12,5 1,7 15,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,3 10,2 -1,2 -10,4
F Byggverksamhet 41-43 63,9 63,0 -0,9 -1,4
Byggande av hus 41 22,5 22,9 0,5 2,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 35,1 32,2 -3,0 -8,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 98,1 97,2 -1,0 -1,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,5 14,6 -3,9 -21,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 32,4 38,8 6,4 19,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 47,2 43,8 -3,5 -7,3
H Transport och magasinering 49-53 50,9 51,8 0,8 1,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,5 31,6 0,2 0,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,5 20,1 0,6 3,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 23,2 29,6 6,4 27,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 42,8 46,3 3,5 8,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,6 29,9 2,3 8,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 56,2 58,2 2,0 3,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,5 26,2 1,7 6,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 36,5 39,6 3,2 8,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,0 21,4 0,4 2,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,9 51,6 3,7 7,8
P Utbildning 85 67,7 70,4 2,7 4,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 158,3 149,4 -8,9 -5,6
Hälso- och sjukvård 86 73,1 63,9 -9,3 -12,7
Vård och omsorg med boende 87 35,2 40,9 5,7 16,1
Öppna sociala insatser 88 50,0 44,7 -5,3 -10,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,2 17,4 0,2 0,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,5 23,4 0,9 3,9
X Näringsgrenen okänd 00 2,2 2,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_035_sv.html