Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 38. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2018/I - 2019/I, 15-74-åringar

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Anställningsförhållande        
Löntagare totalt 437 467 30 6,8
- fortlöpande heltidsarbete 175 187 11 6,5
- fortlöpande deltidsarbete 62 72 10 16,6
- heltidsarbete för viss tid 127 134 8 6,1
- deltidsarbete för viss tid 74 74 1 0,9
Visstidsarbete totalt 201 209 8 4,2
Deltidsarbete totalt 135 146 11 8,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 38. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2018/I - 2019/I, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_038_sv.html