Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2018/I - 2019/I, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 40,1 39,9 -0,1
- fortlöpande deltidsarbete 14,1 15,4 1,3
- heltidsarbete för viss tid 29,0 28,8 -0,2
- deltidsarbete för viss tid 16,9 15,9 -0,9
Visstidsarbete totalt 45,9 44,7 -1,1
Deltidsarbete totalt 30,9 31,3 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2018/I - 2019/I, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_039_sv.html