Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.6.2019

Antalet sysselsatta ökade från året innan

Korrigerad 25.6.2019. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 32 000 fler i maj 2019 än året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 249 000, dvs. 12 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/05–2019/05, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/05–2019/05, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent i maj. Enligt de säsongrensade uppgifterna för maj har trenden för det relativa sysselsättningstalet stigit något och trenden för det relativa arbetslöshetstalet varit oförändrad de senaste månaderna.

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2019 till 2 587 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 32 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 29 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 2 000 fler än i maj 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 73,1 procent, medan det året innan var 72,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,4 procentenheter till 74,3 procent från maj året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,2 procentenheter till 71,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2019 till 249 000 (felmarginal ±21 000), dvs. 12 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 133 000 män och 116 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent i maj, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,1 procentenheter till 9,0 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 8,5 procent från året innan.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 614 000. Av dem var 280 000 sysselsatta och 117 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 397 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 29,4 procent, dvs. 1,0 procentenhet högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 16,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 19,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i maj 2019 till 1 289 000, dvs. 16 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 95 000 dolt arbetslösa , vilket är 27 000 färre än i maj 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/05 – 2019/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/05 2019/05 2018/05 - 2019/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 122 4 125 0,1
Arbetskraft totalt 2 816 2 835 0,7
Sysselsatta 2 555 2 587 1,2
– löntagare 2 226 2 243 0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 329 344 4,6
Arbetslösa 261 249 -4,8
Ej i arbetskraften 1 306 1 289 –1,3
– dolt arbetslösa 122 95 –22,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,3 73,1 0,8
Relativt arbetslöshetstal 9,3 8,8 –0,5
Relativt arbetskraftstal 68,3 68,7 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 227 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 15 000 färre än i maj året innan.

Arbetslösheten sjönk i maj från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Södra Savolax (–11 %), Kajanaland (–11 %), Österbotten (–9 %), Egentliga Finland (–9 %) och Sydöstra Finland (–9 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 8 000, vilket var nästan lika många som för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 124 000 personer, dvs. 7 000 färre än i maj året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 1 000 mindre än i maj året innan. I maj anmäldes 66 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2018/05–2019/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/05 2019/05 2018/05 - 2019/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 242 227 –6,2
– arbetslösa längre än ett år 77 62 –19,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 131 124 –5,2
– sysselsatta 27 25 –6,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 22 0,8
– i arbets- och utbildningsprövning 12 10 –20,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 69 66 –4,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 63 66 5,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/05/tyti_2019_05_2019-06-25_tie_001_sv.html