Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/07 - 2019/07

  År/Månad Förändring
2018/07 2019/07 2018/07 - 2019/07
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 74,1 74,5 0,4
Män 75,4 75,9 0,5
Kvinnor 72,8 73,1 0,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,5 6,0 -0,5
Män 6,5 5,9 -0,6
Kvinnor 6,5 6,2 -0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,3 67,8 -0,5
Män 70,8 70,1 -0,7
Kvinnor 65,7 65,4 -0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/07 - 2019/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/07/tyti_2019_07_2019-08-20_tau_001_sv.html