Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/08 - 2019/08

  År/Månad Förändring
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,6 73,5 0,9
Män 74,4 74,2 -0,2
Kvinnor 70,8 72,8 2,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,8 6,1 -0,6
Män 6,3 6,5 0,2
Kvinnor 7,3 5,7 -1,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,8 67,1 0,3
Män 69,0 69,4 0,3
Kvinnor 64,4 64,7 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/08 - 2019/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/08/tyti_2019_08_2019-09-24_tau_001_sv.html