Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/08 - 2019/08

  År/Månad Förändring Förändring
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08 2018/08 - 2019/08
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 566 2 598 32 1,2
15-64 2 496 2 518 22 0,9
15-24 278 275 -3 -1,1
25-34 555 564 9 1,6
35-44 584 602 18 3,2
45-54 593 585 -8 -1,4
55-64 486 492 6 1,3
65-74 70 80 9 13,2
Män 15-74 1 340 1 345 5 0,4
15-64 1 298 1 293 -6 -0,4
15-24 132 138 6 4,6
25-34 312 303 -9 -2,9
35-44 316 322 6 1,7
45-54 301 295 -6 -1,9
55-64 237 234 -3 -1,1
65-74 42 53 10 24,8
Kvinnor 15-74 1 226 1 253 27 2,2
15-64 1 198 1 226 28 2,3
15-24 146 137 -9 -6,3
25-34 243 261 18 7,3
35-44 268 281 13 4,8
45-54 292 289 -2 -0,8
55-64 249 258 9 3,6
65-74 28 27 -1 -4,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2019, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/08 - 2019/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/08/tyti_2019_08_2019-09-24_tau_006_sv.html