Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/08 - 2019/08

  År/Månad Förändring
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 62,2 62,9 0,7
15-64 72,6 73,5 0,9
15-24 45,0 44,9 -0,1
25-34 78,5 79,8 1,3
35-44 84,3 85,6 1,4
45-54 86,3 86,7 0,4
55-64 66,5 67,5 1,1
65-74 10,2 11,3 1,1
Män 15-74 64,7 64,8 0,1
15-64 74,4 74,2 -0,2
15-24 41,7 44,0 2,3
25-34 85,8 83,6 -2,2
35-44 88,9 89,1 0,3
45-54 86,8 86,2 -0,5
55-64 65,5 64,8 -0,7
65-74 12,9 15,8 2,9
Kvinnor 15-74 59,7 61,0 1,3
15-64 70,8 72,8 2,0
15-24 48,5 45,9 -2,6
25-34 70,8 75,9 5,0
35-44 79,4 82,0 2,5
45-54 85,8 87,2 1,4
55-64 67,4 70,2 2,8
65-74 7,8 7,3 -0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2019, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/08 - 2019/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/08/tyti_2019_08_2019-09-24_tau_007_sv.html