Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2018/08 - 2019/08

  År/Månad Förändring
2018/08 2019/08 2018/08 - 2019/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 6,8 6,1 -0,6
15-64 6,9 6,2 -0,6
15-24 13,6 14,0 0,4
25-34 7,4 6,4 -1,0
35-44 5,7 4,0 -1,7
45-54 4,9 4,3 -0,6
55-64 5,8 6,2 0,4
Män 15-74 6,3 6,5 0,2
15-64 6,4 6,7 0,3
15-24 12,1 14,9 2,8
25-34 6,6 6,6 0,0
35-44 5,6 3,5 -2,1
45-54 4,4 5,2 0,8
55-64 6,3 7,8 1,5
Kvinnor 15-74 7,3 5,7 -1,6
15-64 7,4 5,7 -1,7
15-24 14,9 13,1 -1,8
25-34 8,5 6,2 -2,2
35-44 5,8 4,4 -1,4
45-54 5,4 3,4 -1,9
55-64 5,4 4,8 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2019, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2018/08 - 2019/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/08/tyti_2019_08_2019-09-24_tau_016_sv.html