Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.8.2020

Vanligt bland löntagare att själv bokföra arbetstid

Som tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen utreddes under år 2019 organisering av förvärvsarbete, arbetstidsarrangemang och arbetsresans längd. Enligt resultaten omfattas 90 procent av löntagarna av arbetstidsbokföring eller uppföljning av närvaro. Ytterst få anser att hemmet är den huvudsakliga arbetsplatsen. Resan till arbetet tar längst tid i Nyland.

Omkring tio procent av löntagarna har ingen bokföring av arbetstid eller uppföljning av närvaro i sitt arbete. Av dessa är 53 procent manliga löntagare och 47 procent kvinnliga. Andelen löntagare som inte följer upp arbetstiden är jämnt omkring 10 procent inom alla olika arbetsgivarsektorer.

Oftast följs närvaro och arbetstimmar upp med hjälp av en fjärridentifierare, dator eller något annat motsvarande redskap, som 40 procent av löntagarna uppger att de omfattas av. Ofta är det t.ex. fråga om att göra arbetstidsstämpling med en stämpelanordning när man kommer till jobbet.

Det är förvånansvärt vanligt att man själv manuellt bokför arbetstimmarna, eftersom 37 procent av löntagarna säger att de använder sig av denna metod. Arbetstiden bokförs i viss mån också på andra sätt, eller så bokförs den inte alls, men man följer ändå upp närvaron.

Uppföljning av arbetstid och närvaro år 2019, andel av löntagarna

Uppföljning av arbetstid och närvaro år 2019, andel av löntagarna

Arbetsgivarens lokaliteter primär arbetsplats

Mer än tre fjärdedelar (77 %) av löntagarna arbetar huvudsakligen i sin arbetsgivares lokaliteter. Av löntagarna anser 4 procent att hemmet är deras arbetsplats och 11 procent att kundens lokaliteter är deras arbetsplats.

Majoriteten (56 %) av löntagarna arbetar i huvudsak på sitt huvudsakliga arbetsställe, men en betydande andel (44 %) arbetar åtminstone månatligen också någon annanstans. Tio procent av alla löntagare arbetar dagligen också någon annanstans än på sitt huvudsakliga arbetsställe.

Tiden för resor mellan hemmet och arbetsplatsen varierar efter landskap

Högre tjänstemän har de längsta arbetsresorna, men skillnaden är inte stor jämfört med löntagarna i genomsnitt. Tjugofem procent av de högre tjänstemännen har en arbetsresa på mer än 30 minuter, medan motsvarande andel för alla löntagare är 21 procent. Tjugosex procent av löntagarna har en arbetsresa på 10 minuter eller mindre och 58 procent en arbetsresa på högst 20 minuter.

Den tid som används för arbetsresor är klart längre i huvudstadsregionen och i Nyland än i övriga Finland. I Nyland tar en resa i en riktning i genomsnitt 30 minuter, medan den i hela landet tar i genomsnitt 23 minuter. De längsta arbetsresorna är koncentrerade till Nylands kransområden, de kortaste till Åland och Österbotten.

Genomsnittlig längd på en arbetsresa i ena riktningen i minuter efter landskap år 2019

Genomsnittlig längd på en arbetsresa i ena riktningen i minuter efter landskap år 2019

Undersökningsresultaten från år 2019, inverkan av coronaviruset syns inte

Som en tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen utreddes år 2019 hur arbetet organiseras på arbetsplatserna och arbetstidsarrangemang. Svaren är undersökningsdeltagarnas personliga åsikter. Uppgifterna gäller de sysselsattas huvudsyssla.

Enkäten besvarades av omkring 11 200 personer efter åldersgrupp, region och kön. Resultaten har generaliserats att gälla sysselsatta i åldern 15–74 år som var fast bosatta i Finland år 2019. Undersökningen finansieras av EU.

Det bör noteras att coronaepidemin år 2020 har påverkat arbetsarrangemangen och arbetsplatserna och att resultaten därför inte kan anses gälla undantagsförhållanden år 2020.

Länkar

Kvalitetsbeskrivning (arbetskraftsundersökning), AHM-datainsamlingar

Europeiska kommissionens statistikmyndighet Eurostat publicerar/har publicerat resultat efter land

Detta offentliggörande kompletteras av artikel Työaikojen järjestely on selvästi helpompaa miehille kuin naisille – erot ovat monen tekijän summa (bara på finska) Tieto&Trendit Artikkelit


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Jere Immonen 029 551 3261, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 31.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Arbetstidsarrangemang 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/17/tyti_2019_17_2020-08-31_tie_001_sv.html