Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/02 - 2020/02

  År/Månad Förändring
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,7 71,3 0,5
Män 71,3 71,7 0,4
Kvinnor 70,1 70,8 0,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,4 6,9 -0,5
Män 8,1 7,5 -0,6
Kvinnor 6,7 6,2 -0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 65,6 0,1
Män 67,6 67,7 0,1
Kvinnor 63,4 63,5 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/02 - 2020/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/02/tyti_2020_02_2020-03-24_tau_001_sv.html