Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/02 - 2020/02

  År/Månad Förändring Förändring
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02 2019/02 - 2020/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 127 4 132 6 0,1
Arbetskraft totalt 2 704 2 711 7 0,3
- sysselsatta 2 504 2 524 20 0,8
- arbetslösa 200 187 -13 -6,5
Ej i arbetskraften 1 423 1 421 -1 -0,1
Män Befolkning totalt 2 074 2 078 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 403 1 408 5 0,4
- sysselsatta 1 289 1 302 12 1,0
- arbetslösa 113 106 -7 -6,6
Ej i arbetskraften 672 671 -1 -0,1
Kvinnor Befolkning totalt 2 053 2 054 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 302 1 303 2 0,1
- sysselsatta 1 215 1 222 8 0,6
- arbetslösa 87 81 -6 -6,4
Ej i arbetskraften 751 751 0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2020, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/02 - 2020/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/02/tyti_2020_02_2020-03-24_tau_002_sv.html