Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2019/02 - 2020/02

  År/Månad Förändring Förändring
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02 2019/02 - 2020/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 127 4 132 6 0,1
15-64 3 433 3 424 -8 -0,2
15-24 616 610 -6 -0,9
25-34 706 707 1 0,2
35-44 700 709 9 1,2
45-54 680 670 -10 -1,5
55-64 731 728 -3 -0,3
65-74 694 708 14 2,0
Män 15-74 2 074 2 078 4 0,2
15-64 1 745 1 744 -1 0,0
15-24 318 315 -2 -0,7
25-34 363 367 4 1,1
35-44 360 363 4 1,0
45-54 344 339 -5 -1,6
55-64 361 360 -1 -0,3
65-74 330 334 5 1,4
Kvinnor 15-74 2 053 2 054 2 0,1
15-64 1 688 1 681 -8 -0,5
15-24 298 295 -4 -1,2
25-34 343 340 -3 -0,8
35-44 341 345 5 1,4
45-54 336 331 -5 -1,3
55-64 370 369 -2 -0,4
65-74 364 374 9 2,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2020, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2019/02 - 2020/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/02/tyti_2020_02_2020-03-24_tau_003_sv.html