Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/02 - 2020/02

  År/Månad Förändring Förändring
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02 2019/02 - 2020/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 504 2 524 20 0,8
15-64 2 427 2 440 13 0,5
15-24 242 224 -17 -7,1
25-34 537 536 -1 -0,1
35-44 592 605 13 2,2
45-54 591 582 -9 -1,5
55-64 465 491 26 5,6
65-74 76 84 7 9,5
Män 15-74 1 289 1 302 12 1,0
15-64 1 244 1 250 6 0,5
15-24 123 105 -18 -14,8
25-34 290 290 0 0,0
35-44 313 326 13 4,3
45-54 297 291 -6 -1,9
55-64 222 238 16 7,3
65-74 45 51 7 14,7
Kvinnor 15-74 1 215 1 222 8 0,6
15-64 1 183 1 190 7 0,6
15-24 118 119 1 0,8
25-34 247 247 0 -0,2
35-44 280 279 0 -0,1
45-54 294 291 -3 -1,0
55-64 243 253 10 4,0
65-74 32 32 1 2,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2020, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/02 - 2020/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/02/tyti_2020_02_2020-03-24_tau_006_sv.html