Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/02 - 2020/02

  År/Månad Förändring
2019/02 2020/02 2019/02 - 2020/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,7 61,1 0,4
15-64 70,7 71,3 0,5
15-24 39,2 36,8 -2,5
25-34 76,1 75,9 -0,2
35-44 84,6 85,4 0,8
45-54 86,9 86,9 0,0
55-64 63,7 67,5 3,8
65-74 11,0 11,8 0,8
Män 15-74 62,2 62,6 0,5
15-64 71,3 71,7 0,4
15-24 38,8 33,3 -5,5
25-34 79,8 79,0 -0,9
35-44 86,9 89,7 2,8
45-54 86,3 86,0 -0,3
55-64 61,6 66,2 4,7
65-74 13,6 15,4 1,8
Kvinnor 15-74 59,2 59,5 0,3
15-64 70,1 70,8 0,7
15-24 39,7 40,5 0,8
25-34 72,1 72,5 0,5
35-44 82,1 80,9 -1,2
45-54 87,6 87,9 0,3
55-64 65,7 68,6 2,9
65-74 8,7 8,6 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2020, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/02 - 2020/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/02/tyti_2020_02_2020-03-24_tau_007_sv.html