Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/04 - 2020/04

  År/Månad Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,2 70,1 -1,1
Män 71,7 70,5 -1,3
Kvinnor 70,6 69,7 -1,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,0 8,1 0,1
Män 8,7 8,6 -0,1
Kvinnor 7,3 7,5 0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,4 64,9 -1,5
Män 68,6 67,0 -1,7
Kvinnor 64,2 62,8 -1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/04 - 2020/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tau_001_sv.html