Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/04 - 2020/04

  År/Månad Förändring Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 124 4 133 8 0,2
Arbetskraft totalt 2 739 2 681 -58 -2,1
- sysselsatta 2 520 2 464 -56 -2,2
- arbetslösa 220 217 -2 -1,0
Ej i arbetskraften 1 385 1 451 66 4,8
Män Befolkning totalt 2 073 2 078 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 423 1 392 -31 -2,2
- sysselsatta 1 299 1 272 -27 -2,1
- arbetslösa 124 120 -4 -3,1
Ej i arbetskraften 650 687 36 5,6
Kvinnor Befolkning totalt 2 052 2 055 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 316 1 290 -27 -2,0
- sysselsatta 1 221 1 193 -28 -2,3
- arbetslösa 96 97 2 1,6
Ej i arbetskraften 735 765 30 4,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/04 - 2020/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tau_002_sv.html