Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04

  År/Månad Förändring Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 124 4 133 8 0,2
15-64 3 428 3 422 -6 -0,2
15-24 615 609 -6 -1,0
25-34 705 708 2 0,3
35-44 701 709 8 1,2
45-54 677 669 -9 -1,3
55-64 730 728 -2 -0,3
65-74 696 710 14 2,0
Män 15-74 2 073 2 078 5 0,3
15-64 1 743 1 742 -1 0,0
15-24 318 318 0 -0,2
25-34 363 363 0 0,0
35-44 361 366 5 1,4
45-54 341 337 -4 -1,3
55-64 360 359 -1 -0,2
65-74 330 336 6 1,8
Kvinnor 15-74 2 052 2 055 3 0,1
15-64 1 686 1 680 -5 -0,3
15-24 297 291 -5 -1,8
25-34 342 345 2 0,7
35-44 340 344 3 1,0
45-54 336 332 -4 -1,3
55-64 370 369 -2 -0,4
65-74 366 374 8 2,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tau_003_sv.html