Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04

  År/Månad Förändring Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 520 2 464 -56 -2,2
15-64 2 441 2 398 -43 -1,7
15-24 250 229 -21 -8,4
25-34 538 528 -11 -2,0
35-44 591 599 8 1,3
45-54 578 553 -25 -4,3
55-64 484 489 6 1,2
65-74 79 66 -13 -16,5
Män 15-74 1 299 1 272 -27 -2,1
15-64 1 250 1 227 -23 -1,8
15-24 123 123 0 0,4
25-34 296 280 -16 -5,3
35-44 313 313 0 0,0
45-54 291 276 -14 -4,9
55-64 228 235 6 2,8
65-74 49 44 -5 -9,5
Kvinnor 15-74 1 221 1 193 -28 -2,3
15-64 1 191 1 171 -20 -1,7
15-24 128 106 -22 -16,8
25-34 242 247 5 2,1
35-44 278 286 8 2,8
45-54 287 277 -10 -3,6
55-64 255 255 -1 -0,3
65-74 30 22 -8 -27,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tau_006_sv.html