Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04

  År/Månad Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 61,1 59,6 -1,5
15-64 71,2 70,1 -1,1
15-24 40,8 37,7 -3,1
25-34 76,3 74,6 -1,8
35-44 84,3 84,4 0,1
45-54 85,3 82,7 -2,6
55-64 66,2 67,2 1,0
65-74 11,3 9,2 -2,0
Män 15-74 62,7 61,2 -1,5
15-64 71,7 70,5 -1,3
15-24 38,6 38,8 0,2
25-34 81,6 77,3 -4,3
35-44 86,7 85,5 -1,2
45-54 85,2 82,2 -3,1
55-64 63,4 65,3 1,9
65-74 14,7 13,1 -1,6
Kvinnor 15-74 59,5 58,0 -1,5
15-64 70,6 69,7 -1,0
15-24 43,1 36,5 -6,6
25-34 70,8 71,7 0,9
35-44 81,8 83,2 1,5
45-54 85,4 83,3 -2,1
55-64 69,0 69,1 0,1
65-74 8,2 5,8 -2,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tau_007_sv.html