Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande 2019/04 - 2020/04

  År/Månad Förändring Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Anställningsförhållande        
Löntagare totalt 2 194 2 149 -45 -2,1
- fortlöpande heltidsarbete 1 601 1 607 6 0,4
- fortlöpande deltidsarbete 262 221 -41 -15,7
- heltidsarbete för viss tid 219 241 22 9,9
- deltidsarbete för viss tid 112 80 -32 -28,6
Visstidsarbete totalt 331 321 -10 -3,1
Deltidsarbete totalt 374 301 -73 -19,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020, Tabellbilaga 13. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande 2019/04 - 2020/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tau_013_sv.html