Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04

  År/Månad Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,0 8,1 0,1
15-64 8,2 8,3 0,1
15-24 23,4 25,2 1,8
25-34 7,8 9,6 1,8
35-44 4,5 4,5 -0,1
45-54 5,1 4,2 -0,9
55-64 6,9 5,8 -1,1
Män 15-74 8,7 8,6 -0,1
15-64 8,9 8,8 -0,1
15-24 25,2 25,0 -0,2
25-34 8,0 11,0 2,9
35-44 5,1 5,3 0,3
45-54 5,6 3,9 -1,7
55-64 8,5 5,7 -2,8
Kvinnor 15-74 7,3 7,5 0,3
15-64 7,3 7,7 0,3
15-24 21,6 25,4 3,7
25-34 7,5 8,0 0,5
35-44 3,9 3,5 -0,4
45-54 4,5 4,6 0,0
55-64 5,4 5,9 0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2019/04 - 2020/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tau_016_sv.html