Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/05 - 2020/05

  År/Månad Förändring
2019/05 2020/05 2019/05 - 2020/05
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 73,1 70,4 -2,7
Män 74,3 71,5 -2,8
Kvinnor 71,8 69,3 -2,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 10,6 1,8
Män 9,0 10,9 1,9
Kvinnor 8,5 10,3 1,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,7 67,4 -1,3
Män 71,3 70,1 -1,2
Kvinnor 66,2 64,7 -1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/05 - 2020/05 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/05/tyti_2020_05_2020-06-24_tau_001_sv.html