Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/07 - 2020/07

  År/Månad Förändring
2019/07 2020/07 2019/07 - 2020/07
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 74,5 73,2 -1,3
Män 75,9 73,7 -2,2
Kvinnor 73,1 72,8 -0,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,0 7,7 1,7
Män 5,9 7,8 1,9
Kvinnor 6,2 7,6 1,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,8 67,5 -0,2
Män 70,1 69,6 -0,5
Kvinnor 65,4 65,4 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/07 - 2020/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/07/tyti_2020_07_2020-08-25_tau_001_sv.html