Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/07 - 2020/07

  År/Månad Förändring
2019/07 2020/07 2019/07 - 2020/07
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 63,7 62,3 -1,4
15-64 74,5 73,2 -1,3
15-24 55,9 52,0 -3,9
25-34 78,5 76,6 -2,0
35-44 84,6 84,5 -0,1
45-54 84,6 83,4 -1,2
55-64 67,2 67,4 0,2
65-74 10,7 10,2 -0,5
Män 15-74 66,0 64,1 -1,8
15-64 75,9 73,7 -2,2
15-24 57,5 47,8 -9,7
25-34 81,6 82,4 0,8
35-44 88,2 86,9 -1,3
45-54 84,5 81,7 -2,8
55-64 65,9 66,5 0,6
65-74 13,9 15,2 1,3
Kvinnor 15-74 61,4 60,5 -0,9
15-64 73,1 72,8 -0,3
15-24 54,2 56,6 2,4
25-34 75,3 70,4 -4,8
35-44 80,8 81,9 1,1
45-54 84,7 85,1 0,4
55-64 68,5 68,3 -0,2
65-74 7,9 5,8 -2,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2020, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/07 - 2020/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/07/tyti_2020_07_2020-08-25_tau_007_sv.html