Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/09 - 2020/09

  År/Månad Förändring
2019/09 2020/09 2019/09 - 2020/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,7 72,0 -0,7
Män 73,8 73,4 -0,4
Kvinnor 71,5 70,6 -0,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 5,9 7,6 1,7
Män 6,1 7,7 1,6
Kvinnor 5,7 7,4 1,7
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,2 66,4 0,2
Män 68,5 69,1 0,6
Kvinnor 63,9 63,7 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/09 - 2020/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_001_sv.html