Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/09 - 2020/09

  År/Månad Förändring Förändring
2019/09 2020/09 2019/09 - 2020/09 2019/09 - 2020/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 129 4 134 5 0,1
Arbetskraft totalt 2 734 2 746 12 0,4
- sysselsatta 2 573 2 539 -35 -1,4
- arbetslösa 161 208 47 29,0
Ej i arbetskraften 1 395 1 388 -7 -0,5
Män Befolkning totalt 2 076 2 079 3 0,2
Arbetskraft totalt 1 422 1 437 14 1,0
- sysselsatta 1 336 1 327 -10 -0,7
- arbetslösa 86 110 24 27,8
Ej i arbetskraften 653 642 -11 -1,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 053 2 055 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 312 1 310 -2 -0,2
- sysselsatta 1 237 1 212 -25 -2,0
- arbetslösa 75 97 23 30,3
Ej i arbetskraften 741 746 4 0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/09 - 2020/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_002_sv.html