Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/09 - 2020/09

  År/Månad Förändring Förändring
2019/09 2020/09 2019/09 - 2020/09 2019/09 - 2020/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 734 2 746 12 0,4
15-64 2 650 2 668 18 0,7
15-24 282 276 -5 -1,8
25-34 597 598 1 0,2
35-44 634 632 -1 -0,2
45-54 611 615 4 0,7
55-64 527 546 19 3,6
65-74 84 78 -6 -7,4
Män 15-74 1 422 1 437 14 1,0
15-64 1 372 1 387 15 1,1
15-24 143 138 -6 -4,1
25-34 317 325 8 2,6
35-44 342 335 -7 -2,0
45-54 309 311 2 0,7
55-64 261 278 18 6,7
65-74 50 50 -1 -1,7
Kvinnor 15-74 1 312 1 310 -2 -0,2
15-64 1 278 1 281 3 0,2
15-24 138 139 1 0,6
25-34 280 273 -7 -2,5
35-44 292 297 6 2,0
45-54 302 304 2 0,7
55-64 266 267 1 0,5
65-74 34 28 -5 -16,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/09 - 2020/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_004_sv.html