Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 73,6 72,2 -1,3
Män 74,6 73,3 -1,3
Kvinnor 72,5 71,1 -1,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,0 7,7 1,6
Män 6,2 7,7 1,6
Kvinnor 5,9 7,6 1,7
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,0 66,8 -0,2
Män 69,3 69,2 -0,1
Kvinnor 64,7 64,2 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_019_sv.html