Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 128 4 136 8 0,2
Arbetskraft totalt 2 766 2 761 -5 -0,2
- sysselsatta 2 600 2 549 -50 -1,9
- arbetslösa 166 212 45 27,1
Ej i arbetskraften 1 362 1 375 13 0,9
Män Befolkning totalt 2 075 2 080 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 439 1 440 2 0,1
- sysselsatta 1 350 1 329 -21 -1,6
- arbetslösa 89 111 22 25,3
Ej i arbetskraften 636 640 3 0,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 053 2 056 3 0,2
Arbetskraft totalt 1 327 1 321 -7 -0,5
- sysselsatta 1 250 1 220 -29 -2,3
- arbetslösa 78 100 23 29,2
Ej i arbetskraften 725 735 10 1,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_020_sv.html