Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Relativa arbetskraftstal efter kön och ålder 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 67,0 66,8 -0,2
15-64 78,4 78,4 0,0
15-24 53,3 51,3 -2,0
25-34 84,3 84,1 -0,2
35-44 89,6 89,6 -0,1
45-54 89,8 90,5 0,6
55-64 72,3 73,5 1,1
65-74 11,5 11,3 -0,2
Män 15-74 69,3 69,2 -0,1
15-64 79,7 79,7 0,0
15-24 53,2 49,1 -4,1
25-34 87,8 90,0 2,2
35-44 93,4 91,9 -1,4
45-54 90,0 89,7 -0,3
55-64 71,3 74,0 2,7
65-74 15,1 15,8 0,7
Kvinnor 15-74 64,7 64,2 -0,4
15-64 77,0 77,1 0,0
15-24 53,5 53,7 0,2
25-34 80,5 77,8 -2,7
35-44 85,7 87,1 1,4
45-54 89,7 91,3 1,5
55-64 73,3 73,0 -0,4
65-74 8,2 7,3 -1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 23. Relativa arbetskraftstal efter kön och ålder 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_023_sv.html