Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 600 2 549 -50 -1,9
15-64 2 520 2 470 -51 -2,0
15-24 286 261 -25 -8,7
25-34 559 549 -10 -1,7
35-44 600 597 -3 -0,6
45-54 582 572 -10 -1,7
55-64 494 491 -3 -0,5
65-74 79 80 1 0,7
Män 15-74 1 350 1 329 -21 -1,6
15-64 1 300 1 276 -24 -1,9
15-24 147 125 -22 -14,9
25-34 299 304 5 1,6
35-44 322 318 -4 -1,3
45-54 294 286 -8 -2,6
55-64 238 243 5 2,0
65-74 50 53 3 7,0
Kvinnor 15-74 1 250 1 220 -29 -2,3
15-64 1 220 1 194 -26 -2,2
15-24 139 136 -3 -2,2
25-34 260 245 -14 -5,6
35-44 278 279 1 0,4
45-54 288 285 -2 -0,8
55-64 255 248 -7 -2,9
65-74 30 27 -3 -9,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_024_sv.html