Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 63,0 61,6 -1,3
15-64 73,6 72,2 -1,3
15-24 46,8 43,1 -3,7
25-34 79,1 77,6 -1,5
35-44 85,3 84,0 -1,3
45-54 86,3 85,7 -0,6
55-64 67,7 67,5 -0,1
65-74 11,3 11,1 -0,2
Män 15-74 65,1 63,9 -1,2
15-64 74,6 73,3 -1,3
15-24 46,5 39,8 -6,7
25-34 82,3 83,6 1,2
35-44 89,1 87,1 -2,0
45-54 86,2 84,6 -1,6
55-64 66,2 67,6 1,5
65-74 14,9 15,6 0,7
Kvinnor 15-74 60,9 59,4 -1,5
15-64 72,5 71,1 -1,3
15-24 47,0 46,5 -0,5
25-34 75,8 71,3 -4,5
35-44 81,2 80,7 -0,5
45-54 86,4 86,9 0,5
55-64 69,1 67,5 -1,7
65-74 8,1 7,1 -1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_025_sv.html