Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 600 2 549 -50 -1,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 109 103 -6 -5,9
Jordbruk 01 73 67 -6 -8,8
C Tillverkning 10-33 335 332 -3 -1,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 44 -4 -8,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 48 44 -3 -7,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 47 1 1,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 54 -2 -3,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 104 110 6 6,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 32 -1 -2,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 30 3 9,8
F Byggverksamhet 41-43 198 196 -2 -0,9
Byggande av hus 41 75 75 -0 -0,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 101 101 0 0,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 288 271 -17 -5,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 40 -2 -4,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 95 94 -1 -0,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 152 137 -15 -9,6
H Transport och magasinering 49-53 147 132 -14 -9,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 92 85 -7 -8,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 54 48 -7 -12,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 100 83 -17 -16,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 127 131 4 3,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 78 85 7 8,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 185 197 13 6,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 71 78 7 9,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 127 116 -11 -9,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 81 74 -7 -8,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 110 123 12 11,2
P Utbildning 85 183 185 2 1,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 428 410 -18 -4,2
Hälso- och sjukvård 86 200 193 -7 -3,5
Vård och omsorg med boende 87 98 90 -9 -8,7
Öppna sociala insatser 88 129 127 -2 -1,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 66 64 -2 -2,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 84 0 0,2
X Näringsgrenen okänd 00 8 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_028_sv.html