Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 987,4 986,8 -0,6 -0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 56,3 54,8 -1,6 -2,8
Jordbruk 01 41,4 40,5 -0,8 -2,0
C Tillverkning 10-33 134,0 132,2 -1,8 -1,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,7 18,4 -0,2 -1,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,3 17,8 -1,5 -7,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,9 18,6 -0,3 -1,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,4 21,8 -0,6 -2,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 40,6 41,8 1,3 3,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,1 13,7 -0,4 -2,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,6 12,0 1,4 12,9
F Byggverksamhet 41-43 86,3 89,9 3,6 4,2
Byggande av hus 41 31,4 32,9 1,5 4,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 45,4 47,3 1,9 4,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 111,5 106,8 -4,7 -4,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,0 18,8 0,9 4,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,2 37,1 -2,0 -5,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 54,4 50,8 -3,6 -6,6
H Transport och magasinering 49-53 61,4 53,6 -7,7 -12,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 41,3 37,3 -4,1 -9,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,0 16,4 -3,7 -18,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 35,1 32,0 -3,2 -9,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 49,1 49,8 0,7 1,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,0 32,6 2,6 8,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 66,6 73,2 6,6 9,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 27,5 30,0 2,6 9,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 49,5 45,9 -3,6 -7,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 31,1 30,1 -1,1 -3,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 41,9 45,1 3,2 7,6
P Utbildning 85 52,5 57,3 4,7 9,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 149,0 148,8 -0,1 -0,1
Hälso- och sjukvård 86 70,0 69,5 -0,5 -0,7
Vård och omsorg med boende 87 35,3 35,9 0,6 1,6
Öppna sociala insatser 88 43,7 43,5 -0,2 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,1 21,0 -1,1 -4,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 28,6 29,3 0,7 2,6
X Näringsgrenen okänd 00 2,9 2,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_029_sv.html