Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 600 2 549 -50 -1,9
Nyland 859 846 -12 -1,4
Egentliga Finland 226 226 0 0,0
Satakunta 99 94 -4 -4,3
Egentliga Tavastland 81 78 -3 -3,9
Birkaland 239 240 2 0,7
Päijänne-Tavastland 91 91 -0 -0,2
Kymmenedalen 73 71 -2 -2,3
Södra Karelen 55 50 -6 -10,5
Södra Savolax 59 60 1 2,4
Norra Savolax 108 108 -0 -0,3
Norra Karelen 70 66 -3 -4,8
Mellersta Finland 124 119 -6 -4,5
Södra Österbotten 94 90 -4 -4,2
Österbotten 85 86 1 1,0
Mellersta Österbotten 30 29 -0 -1,1
Norra Österbotten 183 177 -6 -3,4
Kajanaland 30 28 -1 -4,7
Lappland 79 72 -7 -8,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_031_sv.html