Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 253 2 216 -37 -1,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 40 42 2 3,8
Jordbruk 01 17 19 2 12,9
C Tillverkning 10-33 316 311 -5 -1,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 39 -5 -11,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 46 41 -5 -11,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 44 46 1 3,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 50 -2 -4,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 102 108 6 6,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 27 28 0 0,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 29 3 10,1
F Byggverksamhet 41-43 152 151 -1 -0,6
Byggande av hus 41 56 54 -1 -2,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 77 78 0 0,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 252 239 -13 -5,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 34 33 -2 -4,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 84 85 1 1,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 134 121 -13 -9,6
H Transport och magasinering 49-53 128 117 -11 -8,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 75 71 -4 -5,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 53 46 -7 -12,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 89 73 -16 -18,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 116 119 3 2,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 72 77 6 8,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 141 151 10 7,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 68 7 12,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 113 101 -12 -10,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 72 64 -8 -11,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 110 123 12 11,1
P Utbildning 85 178 179 1 0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 402 387 -16 -3,9
Hälso- och sjukvård 86 180 175 -6 -3,1
Vård och omsorg med boende 87 96 88 -8 -8,6
Öppna sociala insatser 88 126 124 -2 -1,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 51 49 -2 -4,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 60 62 2 4,0
X Näringsgrenen okänd 00 7 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_034_sv.html