Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III 2019/III - 2020/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 831,0 835,1 4,1 0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 18,9 19,6 0,8 4,1
Jordbruk 01 7,9 9,6 1,7 21,9
C Tillverkning 10-33 125,8 122,2 -3,6 -2,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,3 15,8 -1,4 -8,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 18,5 16,4 -2,1 -11,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,9 17,9 0,0 -0,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,6 20,1 -0,5 -2,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 39,7 40,5 0,9 2,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,8 11,4 -0,4 -3,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,2 11,5 1,3 12,9
F Byggverksamhet 41-43 64,3 67,5 3,2 4,9
Byggande av hus 41 22,2 23,1 1,0 4,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 33,9 35,2 1,3 3,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 93,3 90,3 -3,1 -3,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,7 14,5 0,9 6,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 34,1 33,1 -1,1 -3,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 45,6 42,7 -2,9 -6,4
H Transport och magasinering 49-53 51,3 46,1 -5,2 -10,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,7 30,3 -1,4 -4,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,5 15,8 -3,7 -19,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 29,1 26,1 -3,0 -10,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 44,6 44,9 0,3 0,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,2 29,4 2,1 7,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,1 57,2 6,0 11,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,3 26,7 3,4 14,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 43,5 39,7 -3,8 -8,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 27,3 26,1 -1,2 -4,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 41,9 45,1 3,2 7,6
P Utbildning 85 50,5 55,8 5,3 10,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 140,5 140,1 -0,4 -0,3
Hälso- och sjukvård 86 64,2 63,7 -0,5 -0,8
Vård och omsorg med boende 87 34,1 34,4 0,3 0,9
Öppna sociala insatser 88 42,2 42,0 -0,2 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,4 16,1 -0,3 -2,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 19,7 21,3 1,6 8,2
X Näringsgrenen okänd 00 2,6 2,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_035_sv.html