Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2019/III - 2020/III, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 36,1 36,7 0,6
- fortlöpande deltidsarbete 11,8 10,4 -1,3
- heltidsarbete för viss tid 37,9 37,7 -0,2
- deltidsarbete för viss tid 14,1 15,1 0,9
Visstidsarbete totalt 52,1 52,8 0,7
Deltidsarbete totalt 25,9 25,5 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2019/III - 2020/III, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_039_sv.html