Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 6,0 7,7 1,6
15-64 6,2 7,9 1,7
15-24 12,3 16,1 3,8
25-34 6,1 7,7 1,6
35-44 4,9 6,2 1,4
45-54 4,0 5,3 1,3
55-64 6,4 8,1 1,6
Män 15-74 6,2 7,7 1,6
15-64 6,3 8,0 1,6
15-24 12,5 18,9 6,4
25-34 6,3 7,2 0,9
35-44 4,6 5,3 0,6
45-54 4,2 5,7 1,5
55-64 7,2 8,6 1,4
Kvinnor 15-74 5,9 7,6 1,7
15-64 5,9 7,7 1,8
15-24 12,1 13,3 1,2
25-34 5,9 8,3 2,5
35-44 5,2 7,3 2,1
45-54 3,7 4,8 1,1
55-64 5,7 7,6 1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_041_sv.html