Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 43. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2019/III - 2020/III

  År/Kvartal Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap      
Hela landet (inkl. Åland) 6,0 7,7 1,6
Nyland 6,3 7,7 1,4
Egentliga Finland 6,2 7,8 1,5
Satakunta 5,2 6,7 1,5
Egentliga Tavastland 3,9 5,7 1,7
Birkaland 6,6 8,0 1,4
Päijänne-Tavastland 5,8 7,1 1,4
Kymmenedalen 5,9 8,9 2,9
Södra Karelen 5,5 10,9 5,4
Södra Savolax 4,9 6,1 1,2
Norra Savolax 4,5 7,5 3,0
Norra Karelen 9,6 14,3 4,7
Mellersta Finland 6,0 7,9 1,9
Södra Österbotten 2,6 3,3 0,7
Österbotten 3,8 3,9 0,1
Mellersta Österbotten 3,2 4,2 0,9
Norra Österbotten 7,3 8,9 1,6
Kajanaland 8,3 4,4 -4,0
Lappland 8,4 11,5 3,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020, Tabellbilaga 43. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2019/III - 2020/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tau_043_sv.html