Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/10 - 2020/10

  År/Månad Förändring
2019/10 2020/10 2019/10 - 2020/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,0 71,5 -0,5
Män 72,4 72,7 0,3
Kvinnor 71,6 70,4 -1,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,2 7,4 1,2
Män 6,8 7,5 0,7
Kvinnor 5,5 7,3 1,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,0 66,2 0,2
Män 67,8 68,8 1,0
Kvinnor 64,1 63,5 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/10 - 2020/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/10/tyti_2020_10_2020-11-24_tau_001_sv.html